Month: Sierpień 2015

5 sierpnia 1944 rozpoczął się przepiękną pogodą

„Dzień 5 sierpnia rozpoczął się przepiękną pogodą. Po pierwszych dniach ulewy, słoty i błota zajaśniało słonko, które dla niektórych tego dnia przestało świecić na zawsze – zapisał dr Woźniewski.”

„Główne natarcie ruszyło o 9.30. Te grupy Niemców, które były przeznaczone do eksterminacji ludności cywilnej, przystąpiły do tego krótko przed 10. Koniecznie trzeba tu zauważyć, że największe mordy miał miejsce na terenie kontrolowanym przez Niemców przez cały czas powstania. Nie miały bezpośredniego związku z działaniami bojowymi. Na obszarze zdobytym w wyniku walk dochodziło do zbrodni wojennych, ale ich skala jest nieporównanie mniejsza od mordów popełnionych przez Niemców w miejscach, gdzie nie musieli walczyć.” [fragmenty książki „Rzeź Woli” Piotra Gursztyna]

„6 VIII 1944 r. o godz. 6 zostałem wzięty z ulicy Długosza (jako cywil) i zaprowadzony na ul. Sokołowską do kwatery tzw. „Arbeitskommando”. Dnia 7 zgłosiłem się wraz z 60 towarzyszami do pracy myśląc, że tym polepszę swój byt. Stąd udaliśmy się na posesję naprzeciw kościoła św. Wojciecha przy ul. Wolskiej, gdzie znajdowało się około 600 (sześćset) trupów kobiet, mężczyzn i dzieci ułożonych w stos; w pobliżu stosu znajdowało się kilkadziesiąt trupów, które dołożyliśmy do stosu. Następnie udaliśmy się do domu przy ul. Wolskiej 60, gdzie po dwu stronach podwórka leżały zwłoki przeszło 100 mężczyzn z oznakami masowej egzekucji. Na terenie tej samej posesji w krzakach znaleźliśmy kilkanaście trupów kobiet, dzieci i niemowląt zamordowanych strzałem w tył głowy.” [fragment wspomnień Kazimierza Neca; za: katalog wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” MPW] 

Bilans ofiar cywilnych: 120-140 tys. osób, w tym ok. 40-65 tys. osób na Woli

Liczba zidentyfikowanych ofiar: ok. 60 tys. osób

https://instagram.com/p/5hX7MCzhcx/